В ПРОДАЖУ:

Практикум з ветеринарно­санітарної експертизи з основами технології та стандартизації  м’яса і м’ясних продуктів

Размір 148х210
Кількість сторінок – 168
Вартість: тверда обкладинка – 60 грн.
                м’яка окладинка – 45 грн. 

Аннотація:
У практикумі висвітлені методи ветеринарно-санітарної експертизи  м’яса і м’ясних продуктів. Наведено вимоги чинних нормативно-правових актів до методів дослідження безпечності та якості м’яса і м’ясних продуктів та їх ветеринарно-санітарної експертизи.
Для підготовки студентів ОКР “Бакалавр” та “Магістр” за спеціальністю “Ветеринарна медицина” в навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Посібник рекомендується слухачам підвищення кваліфікації
спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснюють виробничий або державний контроль і нагляд за виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і реалізацією продукції тваринного походження, а також розрахований на фахівців харчових лабораторій, які визначають показники безпечності та якості харчових продуктів.

Автори:
О.М. Якубчак, М.В. Козак, В.В. Власенко, Л.В. Олійник, В.О. Загребельний,  Т.В. Таран, Л.В. Адаменко, М.А. Галабурда, Р.І.  Білик

Методичні рекомендації . Hастанова з належної виробничої та гігієнічної практики (GMP / GHP) виробництва м’яса

Размір 148х210
Кількість сторінок – 56
Вартість: м*яка окладинка – 18 грн 

Аннотація:
Методичні рекомендації «Настанова з належної виробничої та гігієнічної практики (GMP / GHP) виробництва м’яса»  призначена для суб’єктів господарювання з вирощування, транспортування та переробки тварин і продукції тваринництва, її зберігання та обігу; посадових осіб державної служби ветеринарної медицини (компетентний орган), уповноважених здійснювати державний ветеринарно-санітарний нагляд і контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо утримання, забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й обігу продукції тваринного походження, у тому числі м’ясопродуктів, технічної продукції, кормів тваринного походження.

Розробники:
Якубчак О.М., Таран Т.В., Адаменко Л.В., Загребельний В.О.

ГОТУЄТЬСЯ ДО ДРУКУ

Практикум з ветеринарно­санітарної експертизи з основами технології та стандартизації  харчових продуктів

Аннотація:
Практикум включає розділи: «Ветеринарно-санітарна експертиза риби та інших гідробіонтів», «Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів», «Ветеринарно-санітарна експертиза яєць», «Ветеринарно-санітарна експертиза меду» та «Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів», у яких висвітлено основні органолептичні та лабораторні методи досліджень, оцінку якості й безпечності харчових продуктів за сучасними вимогами, що наведені у чинних нормативно-правових актах.
Матеріал розрахований для студентів ОКР «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю «Ветеринарна медицина» на базі навчальних закладів  IІІ–ІV рівнів акредитації.
Буде корисний для слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини, аспірантів, а також розрахований на фахівців харчових лабораторій, які визначають показники безпечності та якості харчових продуктів.

Автори:
О.М.Якубчак, Л.В.Олійник, С.Д.Мельничук В.В.Власенко, М.В.Козак, А.І.Тютюн, Т.В.Таран, С.В.Мідик, А.І.Кобиш, В.А.Котелевич, М.А.Галабурда